به گزارش خبر گزار ی برنا از تهران، احمد حکیمی پور در بازدید از ستادگردشگری شهرداری تهران با اشاره به استقبال مردم از طرح مهمان طهران اظهار کرد: هر سال استقبال مردم از این طرح بیشتر شده و می توان به کمک چنین طرحی وضعیت صنعت گردشگری تهران را ارتقا بخشید.

او با اشاره به رصد فعالیت های ستادگردشگری شهرداری تهران توسط اعضای شورای شهر تصریح کرد: نقاط قوت و ضعف طرح ارزیابی شده و گزارش جامعی در صحن شورای شهر ارائه می شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به نقش موثر شهرداری در بهبود وضعیت گردشکری پایتخت گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می تواند دستگاه های مرتبط با میراث فرهنگی پایتخت را هماهنگ کرده و تهران را تبدیل به یک قطب گردشگری کند.

حکیمی پور با اشاره به اینکه شورای شهر تهران  یکی از ظرفیت های مغفول مانده پایتخت را ظرفیت های گردشگری و بناهای تاریخی و فرهنگی آن می داند، تصریح کرد: در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای را برای این موضوع تعیین کرده و در احکام برنامه توسعه دوم تهران و هم در بودجه های سنواتی اعتبارات لازم را در این راستا دیده ایم.