به گزارش خبر گزاری برنا در غرب تهران، رییس شورای اسلامی شهرقدس از شوراها به عنوان پارلمان محلی یاد کرد و اظهار داشت: شوراهای اسلامی برآمده از مردم و برای مردم و نماد حاکمیت دموکراسی و مشارکت مردم در مدیریت امور شهری و روستایی است.

 خدابخش محمد زاده پودینه افزود: مردم شهرقدس از پیشتازان عرصه انقلاب و دفاع مقدس بوده و حق بزرگی برگردن این نظام دارند از همین رو شایسته بهترین و بیشترین خدمات هستند.

وی افزود: شورای اسلامی دوره چهارم براساس وظایف و اختیارات شورای شهر نظارت دقیق بر شهرداری و واحدها ی مربوط داشته و دارد که بحمد الله کارهای چشمگیری در این مدت دو و نیم سال انجام گرفته ، شورا اسلامی شهر اصل بر عدالت محوری و نگاه همه جانبه به تمام نقاط شهر داشته است .

وی تعامل و همدلی را یکی از شاخصه های مهم خدمت در هر عرصه عنوان کرد و تصریح کرد: شورای اسلامی شهر قدس متعامل ، خلاق ، و نو آور است.