به گزارش سرپرستی خبر گزاری برنا در استان تهران، همه ساله از شوراهای اسلامی شهر و روستا در نهم اردیبهشت ماه بمناسبت روز شوراها تجلیل می شود . تجلیل از این روز در واقع نکوداشت یاد و خاطره کسانی است که شوراها را در قانون اساسی جمهوری اسلامی بوجود آوردند و امروزه نیز از این روز بخاطر زحمات کسانیکه سه دوره و نیم شوراها را برای اداره امور شهر و روستا با دلسوزی اداره کردند و زحمت کشیدند و در مدیریت شهری و روستایی سهیم بودند بایستی قدردان و سپاسگزاری کرد.

همچنین نهاد شورا که شالودة آن ریشه در قرآن و مبانی دین مبین اسلامی دارد در واقع به فرایند واگذاری امور به مردم ، عینیت بخشید و به برکت این اتفاق، نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، دوچندان گردید.

در همین خصوص، سرپرستی خبر گزاری برنا در استان تهران،  سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای اسلامی شهر را به همه  اعضای شورا های شهر و روستا دراستان تهران را تبریک عرض کرده و از پیگیری، تلاش، مساعدت همه اعضای شوراها بمنظور پیشبرد اهداف شهرستانها و روستاها  که یقیناً حاصل همدلی و همکاری مضاعف بین اعضای شورای اسلامی بوده است، تقدیر و تشکر دارد.

                                                                                                             

         سید علیرضا کیایی

سرپرست خبر گزاری برنا استان تهران