به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، وحید اسحاقی در گفتگو با برنا گفت، حضور آگاهانه مردم شهرستان قدس در پای صندوق­‌های رأی حتماً اتفاقات خوبی را برای آینده  شهرستان و کشور رقم خواهد زد .

وی افزود، هر شخصی را که اکثریت بر توانایی و صلاحیت او صحه بگذارند، مورد احترام قرار خواهد گرفت و این یک فرصت بزرگ و طلایی است که همه  مردم در پای صندوق های رای تدبیر خواهند کرد.

اسحاقی حضور پرشور و حماسی مردم در روز سرنوشت ساز 29 اردیبشهت  را بهترین پشتوانه معنوی برای هموار شدن راه و مسیر توسعه و بالندگی بیشترکشوراست. 

نایب رئیس صنایع سطح شهر در پایان از همه صنعتگران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و کارگران زحمتکش و فهیم در شهر قدس خواست تا با رای دادن به فرد اصلح  در شورای شهر و ریاست جمهوری در آینده ای نه چندان دور شاهد امید، شکوفایی و رونق در بخش صنعت شهرستان همراه شوند.