به گزارش خبرگزاری برنا در استان تهران کارصدور کارت  برای بازرسین وسر بازرسین  انتخابات در شهر تهران به اتمام رسید .

قدرت الله سیف افزود:  تعداد 235 نفر در سطح شهر تهران وظیفه نظارت را بر عهده دارند که هر یک سر بازرس وظیفه نظارت به 15 صندوق را بر عهده دارد .

سیف تاکید کرد : همچنین تعداد 3576نفر بازرس در سطح تهران وظیفه نظارت را بر عهده دارند که به ازای هر صندوق یک نفر بازرس در نظر گرفته ایم .

دبیر هیأت بازرسی انتخابات استان تهران در پایان افزود : تبلیغات خارج از چارچوب قانون نامزده های انتخابات شوراهای شهر و روستا در سطح استان از سوی هیأت بازرسی انتخابات به دقت رصد شده و با متخلفین طبق مقررات برخورد قانونی خواهد شد .