به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران، مسئله محیط زیست، بسیار مهم و حیاتی می باشد که همه باید در بر پایی و ماندگاری ان تلاش کنیم.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست تلاش نمودیم تا در بحث الاینده ها وارد فاز جدید تری شویم و از اثرات مثبت پایش لحظه ای بهره مند شویم. برای رسیدن به این مهم از سال 94 استارت کار شناسایی و انتخاب پیمانکار را زده و پیگیری این فعالیت مهم شدیم.

پایش لحظه ای  مزایای خاص و مهمی برخوردار است که از مهمترین ان  میتوان رصد میزان درصد الایندگی را بدون حضور فیزیکی نام برد که این از مهم ترین اموری بود که اگر توجهی به هزینه ان نداشته باشیم، زمان زیاد و نیروی انسانی فراوانی را برای پایش درگیر می نمود.

وی گفت: خوشبختانه با افتتاح این سامانه میتوان به صورت لحظه ای کاملا از سلامت دستگاه های مهم این نیروگاه مطلع شد.

وی ادامه داد:  این پروژه با اعتباری بالغ بر 2میلیارد نصب و راه اندازی شده است. نوع و میزان گاز های خروجی  مجاز  توسط این سیستم رصد و به صورت لحظه ای میتواند مورد بررسی قرار بگیرد.

 

مدیر عامل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت افزود: کاهش میزان اب مصرفی در این نیروگاه از مسائلی بود (که با توجه به کمی این مایه حیات) که تلاش نمودیم با تصفیه دوباره ان از سفره های زیر زمینی شهرستان حفاظت نموده و سعی کنیم در بهینه مصرف کردن گامی مهم در جهت پیشرفت و ابادانی شهرستان پاکدشت برداریم.

 

میرزایی افزود: در همین راستا برای تصفیه پساب های شیمیایی مبلغی بالغ بر 5 میلیارد هزینه نمودیم و از اواسط سال 95 استارت این کار مهم را زده ایم و به حول و قوه الهی تا 10 روز اینده به بهره برداری خواهد رسید.

 

وی گفت: با راه اندازی تصفیه پسابهای نیروگاه بیش از 40 درصد مصرف اب مورد نیاز کاهش می یابد که این در حفظ سفره های زیر زمینی از اهمیت ویژه برخوردار است.