به گزارش گروه سیاسی خبر گزاری  برنا در استان تهران، مسعود مرسلپور در یاداشتی نوشت ، عملیات تروریستی و کور داعش در تهران بازتاب گسترده ای در سطوح ملی و بین المللی داشت. درست است که دشمنی داعش و گروههای تکفیری با ایران موضوع تازه ای نیست و داعش همواره از دشمنی با ایران و عزم خود برای ورود به خاک ما سخن گفته بود اما تا کنون تمام نقشه هایش بر باد رفته است.

و اما اتفاق روز گذشته چند نکته مهم را یادآور می شود: اول اینکه وقوع این حادثه نشان داد تمام دستگاههای حاکمیتی کشور در مواجهه با چنین اتفاقاتی باید هماهنگ بوده و به صورت مدیریت واحد عمل کنند.

دوم اینکه در بروز چنین اتفاقاتی مدیریت افکار عمومی و حفظ امنیت روانی مردم ضرورتی انکارناپذیر است چرا که این عملیات تروریستی نباید بهانه ای برای ایجاد فضای امنیتی در کشور شود.

امنیت روانی مردم به مدد شرایط امن موجود در کشور تاکنون به مخاطره نیفتاده و قطعا از این پس هم نخواهد افتاد پس بایستی این امنیت روانی موجود حفظ شود چراکه این موضوع، مسئله ای ساده و پیش پا افتاده نیست و برروی فضای اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر گذار خواهد بود و اگر امنیت روانی مردم خدشه دار شود زمینه برای رخداد مشکلات دیگر نیز پدیدار می گردد.

به طور یقین ایجاد فضای امنیتی در کشور، فرصت سرمایه گذاری را از کشور سلب می کند و به دنبال آن ممکن است تضعیف اقتصاد و روحیه ملی را در پی داشته باشد.

سوم اینکه این رویداد نشان داد همه جای جهان در معرض خطر است بنابراین دستگاههای سیاست خارجی باید بیش از هر چیز در جهت گسترده تر شدن روابط بین المللی در جهت سرکوب گروهک های تروریستی بکوشند.

فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عملیات تروریستی تهران ترقه بازی ای بیش نبوده، آرامش را به افکار عمومی منتقل می کند و همزمان هشدار می دهد مبادا این مسائل فضای کشور را بر هم زند.

به فرموده مقام معظم رهبری تروریست ها کوچکتر از آنند که بر اراده ملت ایران تاثیر بگذارند اما با اتفاق تروریستی تهران محرز شد که باید فارغ از هرگونه مسائل سیاسی ، جناحی و ... تهدیدات را جدی بگیریم.

همچنین همه سیاسیون باید بدانند منافع جناحی بر منافع ملی ارجح نیست، آنچه اهمیت دارد تعمیق همبستگی ملی است که نیاز امروز کشور می باشد و مردم نیز باید بدانند اگر اقدام به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی نبود ممکن بود تلفات بیشری بدهیم اما به مدد این حضور تلفات به حداقل رسید پس نباید ترسی به خود راه دهند.

در راستای اتفاقی که در مجلس شورای اسلامی و حرم امام راحل رخ داد چند پرسش مطرح می شود.

این عملیات تروریستی کور ناشی از چه بوده زیرا به گفته وزیر محترم اطلاعات تا کنون 75 تیم مورد شناسایی و ضربه قرار گرفتند.

آیا این رخداد موجبات این را فراهم می آورد که هر بخشی به وظایف و مسئولیت های اصلی خود بپردازد؟

آیا مسئولین ذیربط خواهند توانست بار دیگر امنیت روانی شهروندان در مقابله با عملیات تروریستی را بازسازی و بهسازی نمایند؟

این هشدار و تلنگر تا چه حد می تواند بر انجام وظیفه تک تک مسئولین موثر باشد و همگان دریابند خطر بیخ گوش ماست.

آیا دیپلماسی و قدرت نظامی می بایست در کنار هم باشند؟