به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، عباسعلی مُصرزاده معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران با اعلام این خبر گفت: استفاده از سامانه اسکادا و تله‌متری (سامانه کنترل و جمع‌آوری داده) با توجه به پراکندگی جغرافیایی شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب  در نقاط شهری و نیاز به برقراری ارتباط میان این نقاط از طریق شبکه‌های انتقال اطلاعات دارای اهمیت است.

او به بهبود عملکرد بهره‌برداری در نتیجه برقراری این سامانه و مرکز کنترل آن اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز همه تاسیسات فاضلاب تهران شامل تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال، مدیریت ،کنترل و پایش می‌شود.

به گفته مصرزاده اطلاعات جمع‌آوری‌شده در طرح اسکادا (سامانه جمع‌آوری داده‌ها) به مرکز دیسپاچینگ سامانه که در حال حاضر در تصفیه‌خانه جنوب تهران جانمایی و نقشه پایه آن نیز طراحی شده است، ارسال می‌شود.

اسکادا یک سامانه مرکزی است که نظارت و کنترل یک سایت یا سامانه گسترده در فواصل زیاد (در حد چند کلیومتر) را بر عهده دارد.