به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران ،این دوره از رقابتها در 8 وزن و به میزبانی سالن فجر ( خانه کشتی ) پایه ریزی شد که در آن بهترینها رودر روی یکدیگر قرار گرفتند تا در پایان ، قهرمان وزنهای مختلف معرفی شوند .

رقابتها در وزنهای 50 ، 55 ، 60 ، 66 ، 74 ، 84 ، 96 و 120 کیلوگرم برگزار شد و نفرات برگزیده در پایان حکم و مدال خود را از مسوولان دریافت کردند .

حسین ارشاد سرابی ، مسعود جنیدی ، احسان زارعیان ، کوروش حاجیان ، ابوالفضل کریمی ، مهدی کلیچ ، یاسین وزیری و محمدحسین جوادی در اوزان مختلف توانستند روی سکوی اول قرار گیرند .

باید اشاره داشت ، هیات کشتی ورامین هرساله طی چند مرحله با برگزاری مسابقات در رده های سنی مختلف علاوه بر شناسایی استعدادهای این رشته ، شرایط را برای آماده بودن ورزشکاران خود مهیا مینماید .