به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات عزت الله خانمحمدی فرماندار شهرستان شمیرانات در جلسه بررسی مسائل آب شرب روستاهای شهرستان گفت:پیش نیاز تحویل وتحول مسئولیت آب شرب روستاها به اداره آبفای روستایی داشتن برنامه واقدامات مرتبط می باشد.

وی افزود:می بایست با اولویت بندی در جهت تحویل روستاهای بخش های شهرستان به اداره آب روستایی با تدابیر لازم اقدامات مثبت وموثر انجام پذیرد.

 خانمحمدی افزود:در طی فرآیند تعریف شده در زمانبندی متناسب اقدامات لازم برای تحویل وتحول وکنترل آب روستاها از نظر کمی وکیفی بایستی انجام پذیرد.

در پایان خانمحمدی فرماندار شهرستان شمیرانات گفت: براساس برنامه زمانبندی شده در مرحله اول 7 روستا در بخش های لواسانات و رودبارقصران تحویل اداره آب روستایی شود ودر خصوص مابقی روستاها پس از انتقال قطعی 7روستای مورد نظر با هماهنگی فرمانداری اقدامات بعدی صورت پذیرد.