به گزارش خبر گزاری برنا، مهندس نعمت زاده در  آیین امضا قرارداد مشترک تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هولدینگ روسیه در محل وزارت صنعت، معدن و  تجارت گفت، شرکت ترنس مش هولدینگ از لحاظ توان، صادرات و تکنولوژی معتبرترین شرکت روسیه در حوزه حمل و نقل ریلی است.

وی افزود، این مشارکت با استفاده از پتانسیل داخلی شروع و ادامه خواهد یافت که  یکی از واگن سازی های بزرگ کشور وارد این مشارکت خواهد شد.

نعمت زاده گفت، هشتاد درصد مشارکت متعلق به طرف خارجی و ۲۰ درصد متعلق به  ایدرو است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد،  مناسبات تجاری و اقتصادی خود با کشورهای دوست از جمله روسیه را توسعه خواهیم داد.

گفتنی است، شرکت ترنس مش روسیه متعهد شد تا از طریق سرمایه گذاری یکی از شرکت های واگن سازی داخل کشور را خریداری کند که این خرید نهایی شده است.