به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران،  صبح امروز  خانم اعظم هراتی به عنوان رئیس جدید اداراه بهزیستی شهرستان ورامین معرفی  و حسینی رئیس قبلی اداره تودیع شد.

  خانم هراتی پیش از این با کوله باری از تجربه ،معاون توانبخشی اداره بهزیستی ورامین بود.

اولین بانوی مدیر شهرستان ورامین، خانم فاطمه خانی قلعه ریاست  اداره میراث فرهنگی شهرستان را عهده بار می باشند و با  حضور رئیس اداره بهزیستی ورامین از معدود شهرستان های است که سهم زنان در مدیریت  را لحاظ کرده است   .