به گزارش خبرگزاری برنا تهران، دیدار مردمی استاندار بامردم شهر ری در مسجد ارشاد شهرستان ری برگزار شد.

عکاس: محمد حسین عباسی