به گزارش خبرگزاری برنا تهران، حسین قره گزلی با بیان اینکه برای امور درمانی مدجویان در سال گذشته یک میلیارد و 47 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: این مبلغ در سرفصل های سوء تغذیه برای کودکان زیر 6 سال، خدمات درمانی شهری، فرانشیز و خدمات ویژه درمانی، ارتقا شاخص های بهداشتی و حق بیمه تامین اجتماعی بوده است.

وی ادامه داد: یکی از سرفصل های خدمات درمانی کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت، شناسایی کودکان زیر 6 سال مبتلا به سوء تغذیه است که در سال گذشته 44 کودک شناسایی و مورد درمان قرار گرفتند.

رئیس کمیته امداد شهریار با اشاره به اینکه در سال گذشته  هزار و 673 نفر از مددجویان تحت حمایت از فرانشیز و خدمات ویژه درمانی بهره مند شدند، بیان کرد: 398 میلیون تومان به این امر اختصاص یافت.

قره گزلی با بیان اینکه 10 میلیون و 30 هزار تومان برای ارتقا شاخص های بهداشتی مددجویان هزینه شده است، گفت: 832 نفر از مددجویان از این طرح بهره مند شدند.

وی تاکید کرد: یکی از خدمات کمیته امداد در حوزه درمانی مددجویان پرداخت حق  بیمه تامین اجتماعی برای آنها است که در سال گذشته بیش از 600 میلیون تومان برای حق بیمه 625 نفر از مددجویان پرداخت شد.

قره گزلی ادامه داد: هشت میلیون تومان نیز برای بیمه خدمات درمانی 26 نفر از مددجویان شهری در سال 96 هزینه شده است.

وی یادآور شد: هم اکنون 40 پزشک ویک بیمارستان در شهریار با کمیته امداد قرارداد همکاری دارند که به مددجویان تحت حمایت خدمات ارائه می دهند.