به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران اولین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ورامین در سالجاری به ریاست بوربور معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری و با هدف همراهی دستگاه ها در پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان برگزار شد.

 در  این جلسه بوربور معاونت فرمانداری گفت : حمایت از سرمایه گذاران و رفع مسائل و موانع آنان از وظایف اصلی دستگاه های اجرایی است و باید برای حفظ عملکرد و ارتقا میزان تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی و حمایت از آن  تلاش کرد لذا رونق بیشتر تولید و افزایش اشتغال جز برنامه های اولویت دار این کارگروه می باشد .

وی اظهار داشت : حل مشکلات تولید کنندگان باید در چهار چوب قانون  و درجهت تسهیل و کاهش دادن هزینه ها  ، خارج از نوبت حل شود اما باید جانب مردم نیز در نظر گرفته شود لذا انعطاف پذیری با رعایت قانون بهترین کار است .

درادامه این جلسه میرزایی دبیر کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید هم با تشریح اقدامات وبرنامه های آتی در حوزه صنعت و تولید افزود : با شناسایی عوامل بحران زا در حوزه تولید و صنعت شهرستان سعی می نمائیم که مشکلات را کاهش و برنامه ریزی مناسب در جهت رفع مشکلات بعمل آوریم .

در پایان جلسه ، صاحبان واحدهای تولیدی هر یک به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند که در پایان موضوعاتی شامل درخواست سرمایه در گردش ، بدهی در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی ، نحوه تامین برخی حامل های انرژی ، از جمله درخواست واحدها بود که پس از بحث و بررسی تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ گردید .