به گزارش خبرگزاری برنا در تهران، مهندس ابراهیم شیرکوند رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین پس از صدور حکم دکتر مهران سرپرست بعنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی چنین گفت: یکی دیگر از فرزندان پاک سرزمینمان که عنصر اصلی در فرایند پیشرفت ورزش و به خصوص حوزه جوانان در پایتخت  معرفی و چهره شد حال از سوی وزیر محترم در راس امور استانی مشغول به فعالیت میشود که آنچه حاصل تلاش چندین ساله اش بود را بکار خواهد گرفت و آینده آن را به قضاوت خواهد نشست که ثمره این امر ، پرورش نام آورانی از خطه پهلوان خیز خراسان جنوبی میباشد و قطع به یقین این استان به خود خواهد بالید که مدیری از مدبران عصر کنونی را به خود میبیند.

حال از عمق وجود و با دلی آکنده از بهترینها ، آرزوی موفقیت برای مردی خواهیم داشت که میتواند نامی نیک و پرافتخار برای ورزش و جوانان کشورمان به یادگار بگذارد.

پرسنل اداره ورزش و جوانان ورامین نیز در ادامه ابراز خشنودی در راستای این اتفاق خوش آیند ، جهت تمامی زحمات تقبل شده از سوی دکتر سرپرست ، انتصاب ایشان را به فال نیک گرفته و تبریکات خود را ارزانی این مرد فرهیخته داشتند.