به گزارش خبرگزاری برنا تهران، در این نشست احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، بهزاد مریدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و احمد تمیم داری، بهرام گرامی، مهری بهفر و بهرام پروین گنابادی از استادان ادبیات کشور حضور داشتند.

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم گفت: امروزه جعل آثار هنری و دانشگاهی موجب نگرانی شده است و فردوسی در عصری که قوانین حمایت از مولفان و مصنفان وضع نشده بود و قابل پیگرد قانونی نبود با دقتی شرافتمدانه به ذکر منابع اثرش می پردازد.

او اضافه کرد: هرچند یکی از حقوق پدید آورنده اثر، دریافت حق التالیف است، اما فردوسی در این کار ناکام ماند و از سوی محمود غزنوی مورد آزار قرار گرفت.

این چهره فرهنگی اضافه کرد: به هر حال فردوسی خود پایبند امانت داری و رعایت حق مولف بود؛ چیزی که امروز از آن بسیار دور شده ایم  و نیک است باز به اصل خویش برگردیم.

در ادامه این نشست، مهرشاد کاظمی معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بیان کرد: اخلاق والاترین گرایش آدمی است، زیرا در سایه اخلاق، شخصیت حقیقی انسان ها شناخته می شود؛ از این رو بررسی و تحلیل مقوله های اخلاقی در متون معتبر فرهنگی اهمیت دارد.

وی افزود: شاهنامه فردوسی یکی از ارزنده ترین این متون است که برای تهذیب نفوس و ترویج فضائل اخلاقی چراغ توفیق و هدایتی فرا راه آدمیان می تواند باشد.

در ادامه فریدون جنیدی رئیس بنیاد نیشابور، شاهنامه را عظیم ترین گفتار جهان معرفی کرد و در باب اخلاق در شاهنامه اشاره به سخن فردوسی در خصوص زنان کرد و گفت: بر خلاف دیگر شاعران که در وصف زنان از ظاهر آنها سخن گفته اند فردوسی ده صفت را برای زنان نیکو برشمرده است و آن ده صفت را پارسا و رایزن، بلندبالا و گیسو بلند، سخن گو، با دانش، نازدار همراه با شرم، خردمند، سخن گفتن نیک و آوای گرم معرفی کرد.

مهری بهفر نیز درباره اخلاق در شاهنامه گفت : اخلاق در شاهنامه با تمام تنوع و وجوه پیدا و پنهان و مضمر و صریح بخش، ابر ساختار یا پایه گذار گفتمان اخلاق گرای تاریخی در پند و اندرز و شاهانه است.

او ادامه داد: اخلاق در شاهنامه معطوف به اخلاق فردی و فردیت، به حرفه، طبقه، صنف، گروه اجتماعی و در نهایت سیاست است و استمرار حقیقت اخلاقی مندرج در شاهنامه از حقیقت امروز ما می گوید.

احمد تمیم داری نیز به وظیفه مطالعاتی بسیار سنگین عصر جدید اشاره کرد و گفت: ادبیات ما جهان را متحول کرده است و ما باید از آن حفاظت کنیم.

تمیم داری گفت: در شاهنامه مسئله هنر مطرح شده است و هنر یعنی فضیلت های اکتسابی و مسئله دیگر گوهر است و آن فضیلت ذاتی و استعداد درونی است و مسئله بعدی نژاد و وراثت است که بیان شده است. او ادامه داد: در گذشته و در اشعار ما مسائل اخلاقی رونق داشته و حتی برای راه رفتن، چگونگی نشستن و حرف زدن، قلم تراشی ، ناخن گرفتن و ... اشعاری وجود داشته است که امروزه بیان مسائل اخلاقی در اشعار کمتر دیده می شود.

تمیم داری افزود: فردوسی در شاهنامه خود داشتن بیم و شرم از خدا، رعایت عدالت و حق در مورد تن آدمی، دخالت نکردن در کار دیگران و هرآنچه برای خود می خواهی برای دیگران خواستن را چهار دلیل آرام شدن دل و قلب معرفی کرده است.

گفتنی است نشست تحلیلی آموزه های اخلاقی شاهنامه به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی باحضور استادان بنام ادبیات کشور و جمعی از علاقه مندان به ادبیات روز چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ماه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد.