به گزارش خبرگزاری برنا تهران، مسعود ایلکا اظهار داشت: طرح مبارزه با آفت عمومی ملخ البرزی از ۱۵ اسفند ماه ۹۶ در سطح ۲هزارهکتاردیده بانی و ۵۰۰ هکتارمبارزه شیمیایی، انعقادقرارداد و شروع شد.

وی ادامه داد: در این طرح هرنقطه از اراضی شهرستان که آفت ملخ در آن مشاهده شود، بلافاصله کانون کوبی و عملیات سمپاشی اجرا می شود.

ایلکا با اشاره به شناسایی۲۰ نقطه ی کانونی ملخ در شمیرانات گفت: این نقاط جهت دیده بانی و اجرای به موقع مبارزه به مجری طرح فوق اعلام شد که تاکنون ۱۴۰۰ هکتار دیده بانی در کانون ها انجام و بالغ بر۲۵۰ هکتار مبارزه شیمیایی در سوادر نیکنامده ، صحرای هنزا ، نیکنامده و ... انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات افزود: مبارزه با ملخ این هفته در مزرعه دانا ، روستای ایراء ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات با هدف جلوگیری از ایجاد خسارت به اراضی کشاورزی سعی در اجرای دقیق این طرح در سطح شهرستان با تشکیل دو اکیپ فعال دارد.