به گزارش خبرگزاری برنا تهران، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در خصوص ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی گفت، در شرایط کنونی صنعتگران، ایثارگران عرصه اقتصاد کشور بوده و این شرکتها و کارخانه ها که علاوه بر ایجاد اشتغال تامین کننده مایحتاج جامعه می باشند جزء فداکارترین اقشار کشور هستند.


صادقی با اشاره به مشکلات احصاء شده در بخش تولید استان گفت: در جلسات مشترکی که با صنعتگران و تولید کنندگان داشته ایم بیشترین مشکلات در حوزه مالیات بر ارزش افزوده ، تامین سرمایه درگردش و بیمه تامین اجتماعی می باشد که نیازمند نگاه ویژه دولت و مجلس در این بخش ها می باشد.