به گزرش خبرگزاری برنا استان تهران، جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران امروز (یکشنبه ٢٠ خردادماه) به ریاست محمدحسین مقیمی استاندار تهران و با حضور محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، چالویی مدیرکل دفتر جذب وحمایت از سرمایه گذاری استانداری و جمعی از مدیران عضو کارگروه و سرمایه گذاران استان برگزار شد.

در این جلسه پنج طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در بخش های گردشگری،دامداری، صنایع غذایی، شرکت سیمان تهران و احداث هتل مورد بررسی قرار گرفت.

نخستین طرح ،پروژه دامپروری در شهرستان ری و منطقه فشافویه است و در خصوص تأمین آب مجتمع دامی،از سد فشافویه با تایید استاندار ،تصمیماتی اتخاذ شد.

طرح سرمایه گذاری گردشگری و فرهنگی در نزدیکی سد لتیان،پروژه دیگری بود که در این جلسه مطرح و با دستور استاندار تهران مقرر شد: با در نظر گرفتن محدودیت های حریم سد و حد ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و جانمایی طرح متناسب با قوانین و مقررات شرکت آب،محیط زیست و منابع طبیعی و تعیین پهنه زمین، با اجرای این طرح موافقت می شود.

در این جلسه همچنین مشکلات یک کارخانه در تولید صنایع غذایی در شهرک صنعتی عباس آباد بررسی و راهکارهایی با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان اتخاذ شد.

طرح مشکلات شرکت سیمان تهران و ارائه پیشنهاد بهره برداری از معدن توچال(چهل قز)، از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه بود که با ارائه توضیحات مدیرکل محیط زیست استان تهران و دستور استاندار مقرر شد: با توجه به شرایط منطقه در ابعاد مختلف و پس از بازدید نماینده وزارت صنعت و محیط زیست نظر نهایی اتخاذ شود.

 اجرای طرح گردشگری هتل پاسارگاد در تهران پنجمین طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در این جلسه بود و مقرر شد با همکاری دستگاه های آبفا،شرکت برق و سایر بخش های متولی در اجرای این پروژه مشکلات مرتفع شود.