به گزارش خبرگزاری برنا تهران ، محمدحسین مقیمی که در سومین جلسه مشترک با نمایندگان دفاتر ادارات کل استانداری سخن می گفت ،استفاده از ظرفیت کارکنان استانداری تهران در مشاغل مدیریتی و حاکمیتی را یکی از رئوس برنامه های خود در استانداری تهران بر شمردو تأکید کرد:تلاش ما این است که مدیران استانداری را از بین کارکنان توانمند وشایسته انتخاب کنیم و چرا که معتقدم این کار باعث ایجاد انگیزه و درنهایت تحول آفرین در نظام اداری می شود.

مقیمی شایسته سالاری در نظام اداری را یکی از بایسته های تحول در نظام اداری دانست و ادامه داد:در برخی مواقع مشاهده می شود که افرادی بنا به ملاحظاتی متصدی مشاغل مدیریتی می شوند و دراینصورت افراد متخصص،متعهد و شایسته از دایره وحلقه مدیریتی کنار گذاشته می شوند.

وی با ذکر این مطلب که اولویت ما در انتخاب مدیران ،کارکنان لایق و شایسته است تصریح کرد:به ظرفیت نیروهای استانداری باور دارم و تاجایی که بتوانم مدیران ستادی یا فرماندران وبخشداران را از این بدنه انتخاب می کنم .

استاندار تهران در ادامه با اشاره به برخی مشکلات معیشتی مطرح شده از سوی نمایندگان کارکنان استانداری ،تأکید کرد:بعنوان کسی که ٤٠سال تجربه کار مدیریتی در مشاغل مختلف داشته است به شما توصیه میکنم که داشتن انگیزه برای خدمت یکی از مؤلفه های خدمت بهتر به مردم است.

گفتنی است در ابتدای این نشست جمعی از نمایندگان دفاتر ادارات کل استانداری تهران به بیان مشکلات کارکنان دفاتر متبوع خود پرداختند.