به گزارش  خبرگزاری برنا از استان تهران ،یکصد و سی و یکمین  اجلاس عمومی اتاق اصناف شهرستان ورامین با حضور روسای اتحادیه های صنفی در محل اتاق اصناف برگزار شد .  

  رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین در این جلسه گفت: اصناف ورامین  در استان تهران همواره  در حوزه کمک به  نظام اسلامی و اهداف اقتصادی دولت  و برنامه های ملی و مذهبی  خوش درخشیدند و در حوزه تخلفات و جرائم صنفی کمترین امار استان تهران را داریم.

 سید عباس میری با اشاره به برگزاری انتخابات  هئیت رئیسه اتاق اصناف   و  تبریک به اعضای جدید هئیت رئیسه گفت : باید اتحاد و انسجام بین روسای اتحادیه ها همچنان ادامه  و پایان  فصل رقابت اغاز فصل دوستی باشد.

  وی افزود:امروز اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مشکلات سالهای پیش را ندارد و برنامه های همچون ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب و اجرای سیاستهای دولت در حوزه اصناف در دستور کار قرار دارد

 وی با تشکر از کمیسیون نظارت  به جهت برگزاری انتخابات هئیت رئیسه اتاق اصناف  گفت : برگزاری ارام و بدون حاشیه انتخابات هئیت رئیسه اتاق اصناف نشان داد  روسای  اتحادیه های صنفی به عنوان بزرگترین واحد اقتصادی شهرستان همچنان مستقل  هستند.

 ابوطالب شیرکوند رئیس منتخب هئیت رئیسه اتاق اصناف در دوره جدید  نیز طی سخنانی گفت : انتخابات هئیت رئیسه اتاق اصناف دقیقا بعد از پایان شمارش ارا تمام شده است  و سرنوشت 15 هزار کسبه و خانواده های انها در گروی اتحاد روسای اتحادیه ها و عملکرد هئیت رئیسه اتاق است .

 وی با بیان برنامه های جدید اتاق اصناف شهرستان ورامین گفت : تقویت کمیسیون های اتاق اصناف به منظور بررسی دقیق تر پرونده ها  و مشکلات اتحادیه ها در دستور کار قرار دارد و در این مسیر  به کمک پیشکسوتان و بزرگان اتحادیه های صنفی نیاز مند هستیم.

وی تصریح کرد:  در سال حمایت از کالای ایرانی  اصناف باید بر فروش و عرضه کالای ملی   اهتمام ویژه ای داشته باشند و در این بخش  تصویب برخی تسهیلات و  بخشنامه ها برای کلیه واحدهای صنفی از سوی هئیت رئیسه می تواند کمک خوبی باشد