به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ این مراسم با حضور داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران ، احسان سبزه گلین رئیس اداره بهزیستی شهریار و معاونان و همچنین مدیران مراکز در شهرستان شهریار برگزار شد.

مدیر کل بهزیستی استان تهران در حاشیه افتتاح مراکز به خبرنگار ما اظهار داشت: سازمان بهزیستی با تمام توان از مراکزی که نقش ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی را بر عهده دارند حمایت خواهد نمود.

وی به نقش اشتغال زایی این مراکز نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه موضوع اشتغال از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و هست و شعارهای سال هم مرتبط با این مبحث می باشد راه اندازی مراکز در کنار ارائه خدمات، اشتغال افراد را فراهم می کند و می تواند دراین باره نیز موثر باشد.

بیات نژاد نقش رسانه ها را در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی مهم برشمرد و گفت: رسانه ها نیز تاکنون نقش ارزشمندی را در حمایت از اهداف سازمان بهزیستی داشته و حتی انتقادات این حوزه نیز برخی مواقع بسیاری از موانع را مرتفع نموده است و امیدواریم با حضور بیش از پیش رسانه ها بسیاری از موانع مرتفع گردد.

احسان سبزه گلین رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار نیز از تمامی تلاش برای حمایت از مراکز و ارائه طرح های کاربردی برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی دراین مراسم خبر داد.

شایان ذکر است مراکز روزانه آموزش و توانبخشی حرفه ای در وحیدیه  ، روستا مهد در وحیدیه  و مرکز مشاوره در فاز یک اندیشه از مراکزی بود که به دست مدیر کل بهزستی استان تهران افتتاح شد.