به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران،این همایش با حضور کودکان هموفیلی و خانواده های آنها در پارک پردیسان آغاز و 50 بادبادک آرزو توسط کودکان هموفیلی بر فراز آسمان به پرواز درآمد.

درادامه همایش مسابقات ویژه بیماران هموفیلی برای کودکان برگزار و در انتها جوایزی به برندگان اهدا شد.