به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران در کشور به میزبانی مجموعه فرهنگی ورزشی ایران خودرو در دو بخش پسران و دختران در رده های  سنی ۷و ۸ سال-۹و۱۰سال- ۱۱و۱۲سال- ۱۳و۱۴ سال برگزار گردید .

این جشنواره با هدف شناسایی فرزندان  مستعد شنا و تشکیل تیم شنای فرزندان کارگران معزز استان برپا شد .

 با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته فنی شنای کارگران استان و تأکید رئیس انجمن شنا مهندس احسان سوری ،بزودی شاهد برپایی پایگاههای شناسایی فرزندان مستعد قهرمانی رشته شنا جهت راه اندازی تیم فرزندان کارگر استان در راستای پشتوانه سازی و قهرمان پروری در رشته مفرح شنا در تمامی شهرهای استان تهران خواهیم بود.

در این طرح با شناخت و جذب شناگران منتخب نسبت به تشکیل تیم شنای فرزندان کارگران اقدام خواهد شد .

 

اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران اولین جشنواره استعدادیابی شنای فرزندان کارگران