به گزارش خبرگزاری برنا تهران، فاطمه فکوریان در این نشست نقد منصفانه در قاعده و چارچوب خودش را بسیار سازنده و مفید عنوان کرد و گفت: رسانه به خودی خود یک فرصت است و قابلیت بسیار بالایی در مخابره اخبار و اطلاعات بین مردم دارد و از انجا که رسانه و قلم خبرنگاران تاثیر یسزایی در افکار عمومی دارد خبرنگاران بایستی توجه ویژه به نقدهای منصافنه خودشان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ارتباط تنگاتنگی با رسانه و خبرنگاران دارد ادامه داد: فضای رسانه را جزئی ازخودم میدانم و معتقدم اگر رسانه همانند یک نورافکن و آیینه عمل کند نقش مهم و راهبردی در جهت توسعه و آبادانی یک کشور و یک منطقه یا بخش دارد.

فکوریان تحمل و بردباری را لازمه خبرنگاران دانست و گفت: در فضای کاری خودمان وقتی مشکلی پیش میاید متاسفانه خیلی سریع دچارزود قضاوتی می شویم ولی اگر خبرنگاران تحمل و بردباری را در خودشان تقویت کنند شاهد تنش و اختلاف بین آنان و مدیران نخواهیم بود.

بخشدار مرکزی با تاکید براینکه توسعه کشور در گروه نقش رسانه ها است گفت: یک کشور زمانی به سمت توسعه و پیشرفت سیر پیدا میکند که رسانه ای شقاف ، فعال و دور از زودقضاوتی و نقد منصانه داشته باشد.

وی در پایان عملکرد بخشداری مرکزی را در بازه زمانی 100 روزه بسیار خوب عنوان کرد و گفت: هدفمان توسعه بخش مرکزی است و انشالله با پوشش رسانه ای شما عزیزان روز به روز شاهد توسعه بخش مرکزی باشیم.