به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، مهدی قهاری با سابقه 8ساله در حوزه بازی های فکری،(اختراع ، درمان و تقویت معلولین ، تقویت هوش هیجانی (تقویت دقت و تمرکز ) از طریق آموزش بازی فکری ، تالیف کتاب ، کارآفرینی و 2سال و نیم ریاست کمیته بازیهای فکری هیئت ورزشهای همگانی استان تهران در خصوص چگونگی تهیه این مقاله گفت: با توجه به اشراف کاملم به تاثیرات این بازیها بر روی افراد مختلف ازجمله کارآموزان و دانش آموزان و همچنین با مطالعات واطلاع قبلی از اینکه بازیهای فکری و مکعب روبیک در برخی از بزرگترین دانشگاه های دنیا از جمله دانشگاه های معماری آلمان و یا دانشگاه MIT آمریکا و ... تدریس می شوند،عزم خودرا جزم کردم تا مطالعه ی دقیق تر و علمی تری را در زمینه بازیهای فکری و مکعب روبیک انجام دهم.

وی در خصوص نحوه تحقیقات و تنظیم مقاله افزود:  استارت این کار با دکتر دلاور مدیریت یکی از مدرسه دخترانه تهران خورده شد .با توجه به استقبال و درخواست وی مبنی بر اجرای علمی و عملی بازیهای فکری و مکعب روبیک در آن مدرسه باشروع سال تحصیلی ابتدا از کلیه دانش آموزان که حدودا به ٣٠٠ نفر بودند یک پیش آزمون از مجموعه آزمونهایی که در زمینه دقت ، توجه و تمرکز که در دنیا مطرح هست و با تعدادی از همکاران متخصص در زمینه علم روانشناسی دارند انجام شد، در طول سال تحصیلی به هر دانش آموز ٣ مکعب روبیک و حدود ١٠ بازی فکری که اثرات آن بر دقت و تمرکز مستقیم است اهدا و در پایان سال تحصیلی مجددا پس آزمونی از دانش آموزان گرفتیم و به طور علمی توانستیم ثابت کنیم آموزش بازیهای فکری و مکعب روبیک تاثیر مستقیم و به سزایی بر روی دانش آموزان می گذارد وبا توجه به نتایجی که حاصل شد مقاله تهیه و تنظیم شد.

قهاری در انتها خاطر نشان کرد: این تحقیقات و پژوهشها با تعدادی از همکاران و روانشناسان و اساتید مجرب و متخصص بازی های فکری به صورت مکتوب و یک مقاله علمی تهیه و  به مجله لهستانی World Scientific News ارائه شد وآنها پس از مطالعه و بررسی دقیق مقاله به چاپ رسید تا نام ایران در این زمینه برای نخستین بار در دنیا مطرح شود.