به گزارش خبرگزاری برنا تهران، فرهاد افشار در اولین جلسه شورای معاونین در راستای تشریح رویکرد فعالیت های اجرایی مدیریت شهری گفت: مدیریت منابع و توجه به بیت المال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هزینه کرد منابع باید با دقت نظر بالا انجام شود.

افشار وظیفه گرایی و اثربخشی را در بحث مدیریت مهم خواند و افزود: کلان فکری- تفکر سیستمی و قدرت تحلیل از عوامل اثربخشی و موفقیت مدیران است و از مدیران این مجموعه می خواهم تا علاوه بر وظیفه گرایی به اثربخشی فعالیت ها اهمیت دهند.

وی انجام کارگروهی، داشتن مهارتهای ادارکی- فنی و ایجاد انگیزه در زیرمجموعه کاری را حائز اهمیت خواند و طراحی برنامه ای بر مبنای مدیریت استراتژیک و هدف گذاری و تعیین بازده زمانی مشخص را از حوزه های معاونت ها خواستار شد.

افشار برخورداری از تفکر استراتژیک از سوی مدیران و برگزاری کارگاه های تخصصی برای آنان را خواستار شد و تصریح کرد: کلان نگری و تعریف مدلهای زیرساختی و برنامه اجرایی در راستای ارتقاء طرح نگهداشت شهر در حوزه معاونت ها بررسی شود و شهرداران نواحی در قالب طرح برنامه و بررسی جزئیات، پروژه های اجرایی و خرد را در راستای رضایتمندی شهروندان برنامه ریزی کنند .

وی توجه به اجرای برنامه ها و تبیین استراتژی فرهنگی و حمایت از ساختارهای اجتماعی را مهم خواند و گفت: برای ارتقاء فرهنگ شهروندان و هدایت آنان با تاکید بر اصول اخلاقی دین مبین اسلام ؛ ایجاد ساختار مناسب برای تعامل با شهروندان و شناخت مشکلات و نیازهای اجتماعی و فرهنگی آنان الزامیست .

شهردار منطقه با اشاره به نقش موثر ستاد مدیریت بحران در مقابله با حوادث غیرمترقبه گفت: برخورداری از انگیزه و آمادگی کامل در بدنه مدیریت بحران ، نظارت بر اکیپ های 137 با همکاری اداره بازرسی ، شناسایی پتانسیلهای موجود و امکان بهره مندی از پتانسیل بخش خصوصی و سیاست گذاری برای استفاده از برنامه های نرم افزاری از سوی ستاد مدیریت بحران را خواستار شد.

وی با توجه به اهمیت اجرای طرح نگهداشت شهر ،پیاده سازی طرح مدیریت شب را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: ایجاد سیستم ثبت حمل زباله به صورت شبانه روزی و امکان اندازه گیری میزان حجم زباله،تایید صلاحیت پیمانکاران و برگزاری کارگاه های مهارتی و رفتارهای تعاملی با شهروندان ویژه کارگران خدمات شهری و مداومت در ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا را ضروری دانست.

شهردار منطقه اعتمادسازی و مشارکت جویی شهروندان و تعامل و همیاری با شورایاران و معتمدان محل و سایر سازمانها و ارگانها برای دستیابی به اهداف سازمان و پیشرفت در انجام فعالیت ها و کسب رضایت شهروندان را خواهان شد.

شهردار منطقه 20 در اولین جلسه شورای معاونین علاوه بر تشریح رویکرد های مهم مدیریت شهری، به بررسی روند اجرایی طرح استقبال از مهر که از 15 شهریور آغاز شده است و تا 15 مهر ادامه دارد پرداخت.