به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ فرهاد افشار شهردار منطقه 20 در نشست با اصحاب رسانه گفت: اقتصاد امروزی کشور ما اقتصادی دولتی است و دولت به ازای فروش نفت و صادرات معادن خدمات و تسهیلات را برای مردم فراهم میکند و منبع اصلی کشور فروش تراکم می باشد.

او ادامه داد: زمانیکه اقتصاد به سمت خصوصی سازی گرایش پیدا کند افراد نسبت به هزینه کرد خودشان در سیستم مطالعه و دقت لازم را دارند و در نهایت باید به صاحبان سرمایه پاسخگو باشند.

فرهاد افشار با اشاره به اینکه جامعه ای پویا است که در آن مشارکت مردمی وجود داشته باشد گفت: اگر مردم در جامعه ای مطالبه گر باشند آن جامعه توسعه یافته خواهد بود و نقش آفرینی مردم در جامعه سبب بروز شادابی می شود.

او گفت: متاسفانه در سالهای کنونی سطح توقعات شهروندان از شهرداری و نوع نگاه مردم به مدیریت شهری تا آنجا پیش رفته است که شهرداری تهران با هزینه کرد 150 هزار میلیاردی در بحث جمع آوری آبهای سطحی در فصل بارش همچنان دست به گریبان است.

شهردار منطقه 20 افزود: امروزه تهران در بحث شبکه حمل و نقل عمومی و نبود تفرجگاه های تفریحی با کمبود مواجه است و مردم باید از مسئولان  خواسته های خود را مطالبه کنند  تا جامعه به سمت آبادانی و پیشرفت گام بردارد .

وی در پایان تاکید کرد: مردم در اجتماع باید با وظایف مدیران آشنا باشند.

 

 

خبرنگار: محمد حسین عباسی