به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ پیرو تاکید استاندار تهران، نشست بررسی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکل شرکت حیان طب برای ساخت بیمارستان قرچک با حضور  الیاس زاده معاون مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران،رشیدیان معاون فنی و عمرانی فرمانداری قرچک، نماینده شهرداری قرچک و با حضور پیمانکاران مجری ساخت بیمارستان برگزار شد.

الیاس زاده،معاون مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران در این جلسه گفت: از مشکلات مردم شهر قرچک نبود بیمارستان در این شهر است که با توجه به توقف این پروژه و تاکید استاندار نسبت به پیگیری و تکمیل آن لازم است در کوتاهترین زمان نسبت به رفع مشکلات و شروع به کار و تکمیل پروژه اقدام شود.

براساس تصمیم اتخاذ شده با بررسی اعضای نشست مقرر شد: مشکل شهرداری قرچک و شرکت حیان طب براساس ضوابط و مقررات مرتفع شده و برای پرداخت مطالبات شرکت پیمانکار با ورود شهرداری و فرمانداری و تصویب شورای شهر اقدام شود.