به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ وی با بیان اهمیت و ارزش واقع شدن این شهر در باقرشهر که هنر و خلاقیت اولین شناسه آن است گفت : شهر سنگ بزرگترین و یکی از خاص ترین شهرهای صنعتی کشور است که اغلب فعالیت های انجام شده در آن منحصر به فرد است . با توجه به گزارشاتی که واحد مربوطه  ارائه داده است این شهرک نیازمند ساماندهی معابر و ورودی مناسب است که شهرداری مساعدت لازم را با هیئت امنای این شهرک دارد تا ساماندهی لازم انجام شود.

شهردار باقر شهر در ادامه افزود : شهرک صنعتی شهر سنگ افراد هنرمند و خلاقی را دارد که سرمایه گذاری قابل توجهی را در صنف خود دارند . بدیهی است معرفی شایسته این صنف کمک می کند تا ای نگین ارزشمند بیش از پیش بدرخشد. شهرداری در حیطه قانونی خود همراه این عزیزان است و در کنار همراه خود آنها کمک خواهد کرد تا به زودی شاهد متبلور شدن بیشتر این شهر صنعتی در عرصه کشوری و حتی بین المللی باشیم .

گفتنی است عملیات ساماندهی این شهرک به دستور فوری شهردار باقرشهر از هفته جاری در حال انجام است .