به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ ولی اله محمدی با اشاره به اینکه شهرستان قدس قطب واحد های شن و ماسه و آسفالت  استان تهران می باشد، افزود: این واحدها متاسفانه با رشد شهرنشینی در حریم و نزدیکی بافت مسکونی قرارگرفته اند و با کوچکترین نسیم موجب انتشار گرد و غبار می گردند و ضرورت دارد با واحد های مذکور به صورت جدی برخورد گردد و الزامات زیست محیطی بطور کامل در این واحدها رعایت شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر 70 درصد گرد و غبار حاصله در معادن ناشی از تردد 2000 کامیون در روز می باشد و با توجه به اینکه جاده دسترسی به معادن خاکی می باشد سهم بسزایی در آلودگی هوا دارند، اظهار داشت: با ایجاد کمربند فضای سبز و همچنین با آسفالت نمودن این معابر می توان از انتشار گرد و غبار به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد.