به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران؛حسین کاغذلو افزود: یکی از مشکلات کشاورزی شهرستان ورامین علاوه بر کمبود آب ، عدم استفاده از فناوری های نوین در کشاورزی و آبیاری است که این امر می تواند با تبادل اطلاعات بین اساتید دو کشور ایران و آلمان به فرصتی برای توسعه منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به خشک شدن تالاب فصلی بندعلیخان گفت: خشک شدن این تالاب طبیعی که یکی از مهمترین مناطق زیست محیطی استان تهران و کشور محسوب می شود ، خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته که توسعه مناسبات علمی میان دو کشور می تواند به احیاء این منطقه مهم کمک کند.

کاغذلو از فرونشست دشت ورامین به عنوان یکی از مهمترین چالش های منطقه یاد کرد و از این گروه تحقیقاتی خواست تا در این زمینه نیز مطالعاتی را انجام دهند.

وی گفت : یکی از مشکلات کشاورزی شهرستان ورامین ، عدم ارتباط با مراکز علمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی است ، مشکلی که باعث شده به خوبی نتوان از ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی شهرستان استفاده کرد.

رئیس گروه تحقیقاتی دانشگاه اشتوتگارت آلمان در جلسه مشترک با سرپرست فرمانداری ورامین گفت : دولت آلمان از ارتباط گروه های تحقیقاتی این کشور را دانشگاه شریف حمایت کرده و بر افزایش مناسبات تحقیقاتی برای تبادل اطلاعات و تجربیات تأکید دارد.

دکتر آلتروپ افزود : این گروه تحقیقاتی بر روی مدیریت توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی تحقیقات خود را آغاز کرده و با توجه به ظرفیت هایی که شهرستان ورامین در این زمینه برخوردار است ، با همکاری دانشگاه شریف فعالیت های خود را به مدت سه سال در این شهرستان اجرا می کند.

وی اظهار داشت : با وجود آن که فعالیت های این گروه دانشگاهی تحقیقاتی است ولی مطالعاتی که در زمینه مدیریت انرژی انجام می شود به اجرای پروژه هایی اجرایی منجر خواهد شد.

این استاد دانشگاه اشتوتگارت آلمان تصریح کرد: این گروه از متخصصینی در حوزه های مختلف اجتماعی و‌ اقتصادی نیز استفاده می کندتا با همکاری مناسبی که بین طرفین صورت می گیرد ، شاهد توسعه ظرفیت های منطقه باشیم که در این مسیر آموزش هایی را نیز در مدارس اجرا خواهیم کرد.