به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ در ابتدای این جلسه قائم مقام مدیرعامل بیمارستان میلاد گزارشی در خصوص معرفی این مرکز ، آمار عملکرد و فعالیتهای بیمارستان در زمینه فناوری اطلاعات(IT)  و سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)  ارائه دادند.

 وی با بیان این که روزانه 6 تا 7 هزار بیمار دربیمارستان میلاد  پذیرش می شوند، تصریح کرد: در زمینه پیوند کلیه سومین مرکز کشوری و دومین مرکز در تهران هستیم.

 در ادامه این جلسه به پرسش های آقایان دکتر جان بابائی، دکتر کلانتری، دکتر توکلی و دکتر رحمتی در زمینه دستاوردهای IT  بیمارستان پاسخ داده شد.

  همچنین تیم مدیریتی وزارت بهداشت از برخی بخش های بیمارستان میلاد بازدید کردند.