حاجی ‌محمدی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی کیست؟

به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛حاجی محمدی یک جوان المپیادی ونخبه کشور است. وی  کارشناسی عمران را از دانشگاه علم و صنعت تهران ، کارشناسی ارشد عمران را از دانشگاه تهران اخذ کرد و دانش آموخته  دکترای عمران از  دانشگاه امیرکبیر تهران است .

وی دارای ده ها مقاله مهندسی در ژورنال های بین المللی است  و در پنج سال گذشته مسئول طرح ها و پروژه های عمرانی کشور بود .

با پیگیری مستمر او بود که طرح های عمرانی بزرگی  مثل راه آهن همدان، کرمانشاه و ... طبق برنامه مورد بهره برداری قرار گرفت.

دکتر حاجی محمدی،  تمام طرح های عمرانی مهم کشور را با مشخصات فنی و مالی می شناسد و این یکی از ویژگی های برجسته اوست .

از این پس باید بجای مدیران بازنشسته و خسته که در چهل سال گذشته از این وزارتخانه به طور نوبه ای به وزارتخانه ای  دیگر می رفتند ، منتظر جوانان نخبه و پرانگیزه باشیم .