به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ این جلسه در راستای تدوین وحدت رویه و بررسی چالش و مشکلات برگزار گردید.

در ابتدای جلسه خانم سوری معاون امور اجتماعی گزارشی از کیفیت خدمات و اهمیت و حساسیت موضوع فرزند خواندگی ارائه داد و تاکید کرد: ضرورت دارد تا مراکز خصوصی وظایف محوله را دقیق و علمی انجام دهند تا جهت بالا بردن سطح آگاهی زوجین اثربخش باشد.

وی همچنین در ادامه بر وحدت رویه مشاوران تاکید کرد.  

خانم ها بهدادفر و صادقی نیز در زمینه اهداف جلسه سخنانی ایراد نموده و به بررسی چالشهای موجود در ارائه مشاوره به خانواده متقاضی فرزندخواندگی و همچنین ایجاد وحدت رویه در مراکز تاکید کردند.

سپس در ادامه جلسه هر یک از مراکز مشاوره، نقطه نظراتی ارائه دادند که بخشی از آنها به شرح ذیل است:

1- اشاره به روند فعالیت ارائه خدمات به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی و تاکید بر استفاده از تست mmpi و تشکیل گروههای همیار در این خانواده ها و همچنین تاکید بر توجه به زبان بدن.

2- تاکید بر مقوله خوداشتغالی زوجه که منجر به اعتماد به نفس و احساس توانمندی در مراجعین می شود.

 3- پیشنهاد استفاده از فرم بلند mmpi  بجای فرم کوتاه که جامع تر و از روایی بالاتری برخوردار است.

4- پیشنهاد اینکه در موارد مشکوک از ملیون3 استفاده شود.

5- تاکید بر ارائه خدمات به خانواده های متقاضی فرزندخوانده، بررسی انگیزه و مصاحبه بالینی خانواده ها.

5- تشکیل گروههای همیار و جلسات منظم فرزند پروری خانواده های فرزندخوانده.

5- پیشنهاد اینکه فرایند مشاوره خانواده های فرزندپذیر با 3 محور روانشناختی.

6- تاکیر بر لینکه با توجه به تجربه و مشاهدات بهتر است زنان مجردی که قبلا تجربه تربیت فرزند داشته اند (همسر فوت شده و تنها زندگی می کنند) مد نظر باشند و در خصوص متقاضیانی که خود فرزند دارند با بررسی دقیق فرزند اول و روابطه آنها در خانواده، امکان پذیر باشد.

شایان ذکر است؛ در انتهای جلسه مقرر شد که این جلسات بصورت فصلی در شهرستانهای شهریار ، قدس و ملارد به صورت گردشی انجام شود و آموزش های یکنواخت مدنظر قرار گیرد.