به گزارش خبرگزاری برنا تهران، این دهکده در چهار بخش پایش قد و وزن، مشاوره تغذیه، آموزش غذای سالم و ورزش‌های کششی و هوازی به عموم مراجعان خدمات رایگان می‌دهد.

دهکده تندرستی به همت شرکت نئونوردیسک پارس و شهرداری منطقه ۲۲ در ورودی اصلی دریاچه شهدای خلیج فارس واقع شده است و با هدف آگاهی رسانی درخصوص مضرات چاقی و ارائه خدمات به شهروندان رایگان خدمات داد.