به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک تا حرم عبدالعظیم حسنی (ع ) با حضور مسوولان و مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه برگزار شد.

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شهرستان قرچک