به گزارش خبرگزاری برنا تهران، بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان در گروه زنان (225 تکواندوکار) و چهلمین دوره این رقابت‌ها در گروه مردان (224 تکواندوکار) با عنوان «جام سفیر کره‌جنوبی» از 11 آبان‌ماه به مدت 4 روز در فدراسیون تکواندو کشورمان آغاز شد.

 

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان زنان-جام سفیر کره جنوبی