به گزارش خبرگزاری برنا تهران، مشاور و مدیر طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اعلام اینکه سهم تخصیص یافته به پروژه های آب و خاک استان تهران بیش از میانگین کشوری اعلام کرد و گفت: جهت راه اندازی و تکمیل پروژه های آب و خاک استان تهران علاوه بر اعتبارات تملک و دارایی استانی به میزان ۵۴۰ میلیارد ریال جهت طرح های سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، احیا و مرمت قنوات و ... تخصیص داده شده  است.
روشنی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ضمن تشریح فعالیت ها و برنامه های آب و خاک از کلیه همکاران خواست که با پیگیری تکمیل اطلاعات پروژه های خاتمه یافته و ثبت آن ها در سامانه کشوری جایگاه واقعی مدیریت آب و خاک استان تهران را در اجرای سامانه های نوین آبیاری دیده شود.
در این جلسه ضمن بررسی روند اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، بر رفع هرچه سریع تر نواقص پرونده ها و پروژه های در حال اجرا تاکید شد .
هم چنین موارد اعتبارات و تخصیص انجام شده در حوزه آب و خاک استان تهران و مسائل و مشکلات موجود نیز مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت.