به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران در این جلسه اقدامات انجام شده از سوی بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و برای سرعت بخشیدن به روند اجرای این اقدامات و رفع موانع موجود علاوه بر بحث و گفت و گو راهکارهایی نیز ارائه شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در این نشست همراهی و همگامی تسهیلگران را با اجرای پروژه های آبخیزداری مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: از آنجائی که اجرای پروژه های آبخیزداری بسیار با اهمیت بوده و بدون همکاری و مشارکت جوامع محلی امکان پذیر نمی باشد از همین رو حضور افرادی با عنوان تسهیلگر برای تسریع در روند اجرای این پروژه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آبخیزداری را عامل موثری در کنترل سیلاب و همچنین تقویت سفره های آب زیر زمینی دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه منفعت این اقدامات برای خود مردم است تسهیلگران با آگاهی بخشی از مزایای عملیات آبخیزداری می توانند نقش موثری در سرعت بخشیدن به اجرای این اقدامات ایفا کنند.
کیان در ادامه افزود: موضوع نظارت بر اجرای پروژه ها به جدیت باید در دستور کار باشد و اعضاء ستاد از عرصه های تحت پوشش این پروژه ها بازدید به عمل آورند.