به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ اسماعیل آقاخانی دهیار قمصر در ابتدا با تاکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی عنوان کرد: که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ی همگانی و عمومی تلقی شده و فرهنگ سازی در این زمینه باید در اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد و همه ی نهاد باید خود را در برابر آیندگان مسئول بدانند.

آقاخانی با مطرح نمودن مشکلات زیست محیطی مربوط به آلایندگی صنایع آلاینده اطراف روستای قمصر که خارج از حریم دهیاری بوده و بشدت اهالی روستا را مواجه نموده خواستار رسیدگی و جمع آوری این لکه های صنایع آلاینده توسط اداره محیط زیست شد.

دهیار قمصر همچنین با تاکید بر مشارکت هر چه بیشتر مردمی در حل مسائل زیست محیطی نظرات خود را پیرامون موضوعات مطروحه بیان نمودند.

در پایان جلسه سرکار خانم دکتر محمدی و آقای امامی نمایندگان اداره محیط زیست شهرستان با اهدا لوح تقدیر از زحمات دهیار قمصر در همکاری و مساعدت در برگزاری برنامه های آموزشی اداره محیط زیست در سطح روستا تقدیر کردند.