به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مراسم کلنگ زنی احداث مشارکتی مدرسه زرین تاج شهبازی در روستای مقیم آباد قلعه نو یا حضور علیرضا صادقی بخشدار، امام جمعه بخش قلعه نو، دکتر فولادوند راد مدیر کل  آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ، رئیس آموزش و پرورش بخش کهریزک و دهیار و اعضای شورای روستای مقیم آباد و سایر مدعوین برگزار شد.

در این مراسم  دکتر فولادوند راد مدیر کل  آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تاکید بر مشارکت در امر مدرسه سازی عنوان کرد: مدرسه سازی در حوزه بخشها مدیون حضور مسئولان بخش و دهیاران است که بدون حضور آنان آموزش و پرورش ناتوان میشود.

در ادامه  نعمت اله دهیار روستای مقیم آباد دلیل اصلی نبود فضای آموزشی مطلوب در روستاها را مسائل اقتصادی دانست و از دکتر عسگری مدیریت موقوفه حاج ملا علی کنی جهت اهدای زمین و آقای افضلی نیا رئیس آموزش و پرورش بخش کهریزک بابت همکاری تشکر ویژه کردند.