به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ علیرضا ناصری پور اظهار داشت: بسیاری از مواد این صنایع از پلاستیک بازیافتی زباله تولید و باعث استخراج دود در سطح باقرشهر می شود و مشکلاتی را برای مردم این منطقه ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: به این صنایع تذکر لازم داده شده و در غیر این صورت باید مرکز تولیدی خود را به مکانی دیگر منتقل کنند.

شهردار باقرشهر ادامه داد: صنایعی که دارای گرانول و اکسترودر هستند با به سرعت نسبت به استاندارسازی سیستم های خود اقدام کنند.

وی افزود: آلودگی های صنعتی از عمده ترین دلایل آلودگی های زیست محیطی به شمار می رود که فرصت جهانی شدن صنعت را به تهدید تبدیل می کنند، بنابراین در این زمینه باید تدابیر خاصی اندیشیده شود.

ناصری پور عنوان کرد: استفاده از مواد اولیه مصرفی و نوع و ماهیت این صنایع در میزان آلایندگی زیست محیطی نقش موثری دارد و باید هر چه سریعتر در این خصوص چاره جویی شود.