به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ مدیر امور مشترکین و بهره برداری ناحیه3 (خانی آباد) با اعلام این خبر گفت: این کنتور مغناطیسی400 میلی متری با قابلیت کنترل و قرائت از راه دور و پایش برخط و لحظه ای، با تلاش گروه بهره برداری و امداد خانی آباد  بر روی خط 4۰۰ میلی متری آبرسانی درمحل ضلع شرقی بزرگراه نواب و در غرب محل جوادیه نصب شد.

مرتضی براری افزود: نصب و بهره برداری از این کنتور الکترومغناطیسی بر روی خط ورودی جوادیه، نقش مهم و تااثیرگذاری در افزایش بهره وری در بخش بهره برداری آب و کاهش آب بدون درآمد و  مدیریت شبکه توزیع خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط خاص و ویژه انجام این عملیات عمرانی و حساسیت های ترافیکی منطقه انجام عملیات خاطرنشان کرد:: این خط آبرسانی، آب محدوده ی وسیع و تعداد پرشماری از مشترکان جوادیه خانی آباد را تامین می کند؛ از همین رو، انجام این عملیات در شرایط ویژه ای انجام شد و علی رغم انتظار قطعی آب گسترده، با برنامه ریزی و اجرای راهکارهای عملی و زون بندی مناسب، بدون حجم قطعی آب و در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسید.