به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 11 تهران گفت: به منظور کاهش حجم ترافیک منتهی به میدان منیریه 15 متر از نهر مسیر جنوب به شمال خیابان ولی عصر (عج) پوشانده شد.

عبدالمطلب توجهی گفت: حوالی میدان منیریه، کوچه ای به نام «حکمی» قرار دارد و در انتهای آن مدرسه ای واقع شده که روزانه تعداد زیادی دانش آموز به آن تردد می کنند.

او افزود: به دلیل عرض کم خیابان ولی عصر(عج) در تقاطع این کوچه و این که در ساعات ابتدایی صبح، خودروهای سرویس این مدرسه در مقابل این کوچه و حاشیه خیابان ولی عصر(عج) ، توقف های کوتاه می کردند؛ همیشه شاهد تجمع خودروها و افزایش حجم ترافیک در این محدوده بودیم.

توجهی ادامه داد: به همین دلیل تصمیم گرفته شد 15 متر از نهری که در شمال کوچه حکمی قرار گرفته را بپوشانیم تا از این پس خودروهای سرویس مدرسه به جای توقف در کنار خیابان در این محل نسبت به پیاده کردن دانش آموزان اقدام کنند که اقدام یاد شده به کاهش تراکم ترافیک این محدوده منجر شد.