به گزارش خبرگزاری برنا تهران، مجاوری مشاور وزیر اموزش و پرورش در این نشست صمیمانه، گفت: با تعامل و تفاهم نامه ای که بین آموزش و پروش و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در قالب آموزش به مدیران و کادر پرسنل مدارس تهیه شده است، به بالابردن سطح آگاهی پرسنل مدارس در موضوع مدیریت بحران خواهیم رسید.

در ادامه این نشست جعفریان رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه22، با بیان اقدامات انجام شده در مدارس سطح منطقه برای مقابله با بحران، گفت: طرح مدرسه آماده در منطقه 22 که با هدف آموزش مدیریت بحران به دانش آموزان و فرهنگیان در  مدارس سطح منطقه می باشد که با اجرای این طرح گام بلندی در عرصه آموزش و پیشگیری از وقوع حوادث و خطرات احتمالی برداشته شده است.

همچنین بازدیدی از انبار تجهیزات امداد و نجات ستاد مدیریت بحران منطقه22 صورت گرفت.