به گزارش خبرگزاری برنا تهران، سومین نشست از سلسله نشست های تدبیر دولت، امید ملت با حضور اصحاب خبر و رسانه در شهرستان شهریار، علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، صادق زاده مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری شهریار، معاونین اداره ورزش، به منظور بیان عملکرد و اقدامات صورت گرفته مرتبط با این اداره و ارائه توضیحات مورد نیاز توسط مسئولین ذیربط در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان شهریار برگزار شد.

 
در ابتدای این نشست صادق زاده مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار ضمن قدردانی از رئیس اداره ورزش و جوانان به منظوراستقبال از این نشست و خیر مقدم گویی به حضار به توضیحاتی در رابطه با برگزاری و هدف این سلسله نشست ها که در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی بهتر به مردم ارائه کرد. و با بیان اینکه ارائه اقدامات انجام شده توسط ادارات و مجموعه دولت و درست منتقل کردن آن به مردم شهرستان به منظور آگاه سازی آحاد آنها از امکانات و خدمات موجود در سطح شهرستان شهریار مهم میباشد اهمیت این سلسله نشست ها با این هدف را خاطرنشان شد.
 
علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان در ادامه با تقدیر از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در این نشست، به ارائه گزارشاتی و آمارهایی از موفقیت ورزشکاران شهریار در مسابقات بین المللی و جهانی ، از اقدامات انجام شده و در دست اقدام و در بخش زیر ساختهای ورزشی موجود پرداخت.
 

در ادامه اصحاب رسانه و خبرنگاران سوالات و موضوعاتی را در زمینه های مختلف ورزش شهرستان نظیر قهرمانان ورزشی،سالن ها ، تیم های ورزشی و زیر ساخت ها را مطرح کردند که با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار ارائه پاسخها و توضیحات لازم به بیان اقدامات انجام شده در زمینه های مختلف این حوزه پرداختند.

همچنین در خاتمه از تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه تقدیر به عمل آمد.

 

 
 
 
اخبار مرتبط