به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ طی حکمی از سوی مهندس عباس شوندی شهردار نسیم شهر ،بهمن شریفی فقیه به عنوان سرپرست مدیریت فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نسیم شهر منصوب شد.

براساس این گزارش ؛ وی  یکی از روزنامه نگاران و مسوولین خوش فکر وتاثیرگذار است که از سوابق ارزشمند وی می توان به مدیریت اجتماعی نواحی 2و9 شهرداری منطقه یک تهران ،بازرسی و امور ایثارگران وزارت مسکن و شهرسازی ،مدیر مسوول هفته نامه آرمان بهارستان و ...اشاره کرد.