به گزارش خبرگزاری برنا تهران، آیین افتتاحیه طرح موزه و دانش آموز با هدف و ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به هویت ملی، تاریخ و فرهنگ شهر خود با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷، ساعت ۹ صبح در محل سالن همایش های موزه ملی ایران برگزار خواهد شد.